Yasuhiro_Kikuchii,_M.D.,_Ph.D.v2.jpg

菊池 泰裕

南东北质子治疗中心医务行政部长

 • 现职

  • 南东北质子治疗中心医务行政部长
  • 南东北综合医院脑神经外科射波刀治疗部部长
 • 学历

  • 1984

   福島県立醫科大学医学部医学士

  • 1995

   福岛县立医科大学医学系研究科医学博士

 • 专科医师资格

  • 1990

   日本脑神经外科学会脑神经外科专科医师

 • 经历

  • 1984-1998

   福岛县立医科大学附设医院脑神经外科研修医师

  • 1998

   南东北综合医院脑神经外科直线加速器(LINAC)放射外科专家医师

  • 2004-2012

   南东北综合医院脑神经外科伽玛刀治疗部部长

  • 2012-至今

   南东北综合医院脑神经外科射波刀治疗部部长

  • 2012-至今

   南东北质子治疗中心医务行政部长

 • 专长

  • 脑肿瘤放射治疗
 • 医学会

  • 1984

   日本脑神经外科学会会员   

 • 精选学术论文

  • IN NEMOTO, TATSUYA SASAKI, YASUHIRO KIKUCHI, YUTAKA KONNO, JUN SAKUMA, NAMIO KODAMA, Spinal Evoled Potentials Following Transcranial Magnetic Stimulation JFukushima Journal of Medical Science, 2001, 47-1, p.21-32
  • Yasuhiro KIKUCHI, Tatsuya SASAKI, Masato MATSUMOTO, Tomoyoshi OIKAWA, Takeshi ITAKURA, Namio KODAMA, Optic Nerve Evoked Potentials Elicited by Electrical Stimulation—Experimental and Clinical Studies—, Neurologia medico-chirurgica, 2005, 45-7, p. 349-355
  • Composite MET-PET Fusion MRI is a Novel Method to Determine Adjuvant Therapy for Growth Hormone Secreting Adenomas, Hidetoshi Ikeda, Yasuhiro Kikuchi and Kazuo Watanabe, Ikeda et al., J Metabolic Synd 2012, S:2 http://dx.doi.org/10.4172/2167-0943.S2-004
  • Hidetoshi Ikeda1, Yasuhiro Kikuchi and Kazuo Watanabe, Composite MET-PET Fusion MRI is a Novel Method to Determine Adjuvant Therapy for Growth Hormone Secreting Adenomas , J Metabolic Synd 2012, S:2 DOI: 10.4172/2167-0943.S2-004
  • Masaaki Yamamoto, Toru Serizawa, Takashi Shuto, Atsuya Akabane, Yoshinori Higuchi, Jun Kawagishi, Kazuhiro Yamanaka, Yasunori Sato, Hidefumi Jokura, Shoji Yomo, Osamu Nagano, Hiroyuki Kenai, Akihito Moriki, Satoshi Suzuki, Yoshihisa Kida, Yoshiyasu Iwai, Motohiro Hayashi, Hiroaki Onishi, Masazumi Gondo, Mitsuya Sato, Tomohide Akimitsu, Kenji Kubo, Yasuhiro Kikuchi, Toru Shibasaki, Tomoaki Goto, Masami Takanashi, Yoshimasa Mori, Kintomo Takakura, Naokatsu Saeki, Etsuo Kunieda, Hidefumi Aoyama, Suketaka Momoshima, Kazuhiro Tsuchiya, Stereotactic radiosurgery for patients with multiple brain metastases (JLGK0901): a multi-institutional prospective observational study, Lancet Oncol., 2014 Apr;15(4):387-95.
  • Hideyuki Kano, Takashi Shuto, Yoshiyasu Iwai, Jason Sheehan, Masaaki Yamamoto, Heyoung L McBride, Mitsuya Sato, Toru Serizawa, Shoji Yomo, Akihito Moriki, Yukihiko Kohda, Byron Young, Satoshi Suzuki, Hiroyuki Kenai, Christopher Duma, Yasuhiro Kikuchi, David Mathieu, Atsuya Akabane, Osamu Nagano, Douglas Kondziolka, L Dade Lunsford, Stereotactic radiosurgery for intracranial hemangioblastomas: a retrospective international outcome study, J Neurosurg. 2015 Jun; 122(6): 1469-1478.
  • Takuya Kawabe, Masaaki Yamamoto, Yasunori Sato, Shoji Yomo, Takeshi Kondoh, Osamu Nagano, Toru Serizawa, Takahiko Tsugawa, Hisayo Okamoto, Atsuya Akabane, Kazuyasu Aita, Manabu Sato, Hidefumi Jokura, Jun Kawagishi, Takashi Shuto, Hideya Kawai, Akihito Moriki, Hiroyuki Kenai, Yoshiyasu Iwai, Masazumi Gondo, Toshinori Hasegawa, Soichiro Yasuda, Yasuhiro Kikuchi, Yasushi Nagatomo, Shinya Watanabe, Naoya Hashimoto, Gamma Knife radiosurgery for brain metastases from pulmonary large cell neuroendocrine carcinoma: a Japanese multi-institutional cooperative study (JLGK1401), J. Neurosurg. 2016 Dec; 125 (Suppl 1): 11-17
  • Noriyuki Kadoya, Yoshitomo Abe, Tomohiro Kajikawa, Kengo Ito, Takaya Yamamoto, Rei Umezawa, Takahito Chiba, Yoshiyuki Katsuta, Yoshiki Takayama, Takahiro Kato, Yasuhiro Kikuchi, Keiichi Jingu, Automated noncoplanar treatment planning strategy in stereotactic radiosurgery of multiple cranial metastases: HyperArc and CyberKnife dose distributions, Med. Dosim. 2019 Winter;44(4):394-400.
  • Noriyuki Kadoya, Yoshitomo Abe, Tomohiro Kajikawa, Kengo Ito, Takaya Yamamoto, Rei Umezawa, Takahito Chiba, Yoshiyuki Katsuta, Yoshiki Takayama, Takahiro Kato, Yasuhiro Kikuchi, Keiichi Jingu, Automated noncoplanar treatment planning strategy in stereotactic radiosurgery of multiple cranial metastases: HyperArc and CyberKnife dose distributions, Medical Dosimetry:March 01, 2019 DOI:https://doi.org/10.1016/j.meddos.2019.02.004

友善列印版本